Från fredag 5/11 till måndag 8/11 kommer det att vara begränsad framkomlighet på vår parkering.

Tisdag 9/11 kommer parkeringen att vara helt avstängt för asfaltering.

Vi rekommenderar att alla som kan lämnar bilen hemma och går/cyklar eller tar bussen till oss under dessa dagar.

från 25/10 till 29/10 kommer det att beskäras träd och buskar på banan mot Ribersborgsstigen.

Beskärningen syftar till att ta bort felväxande grenar, höja kronan där det behövs samt ta bort döda grenar som riskerar falla ner på besökare.

Det kommer även att sänkas och klippa in buskaget längs Ribersborgsstigen.

Vi håller på att bygga om samtliga tee på banan, Vi har flyttat fram de befintliga så det inte påverkar spelet.