slider bild

Beskärning av träd och buskar

från 25/10 till 29/10 kommer det att beskäras träd och buskar på banan mot Ribersborgsstigen.

Beskärningen syftar till att ta bort felväxande grenar, höja kronan där det behövs samt ta bort döda grenar som riskerar falla ner på besökare.

Det kommer även att sänkas och klippa in buskaget längs Ribersborgsstigen.